HOME
SKILLS
CV
in
Corporate
Agile UX
Communicatie
UX Road mapping
Onderzoek
Ideation
Propositie
Customer Journeys
Information Design
Interaction Design
Interface Design
Prototyping
User Testing
Visual Design
3D Design
Front-End
Corporate
Corporate
Sinds 2017 heb ik vrijwel altijd gewerkt in teams met de inzet van Agile en Scrum methodieken. Zodoende heb ik leren werken met sprintplanningen, stand-up’s, de backlog, het Kanban-bord en de retrospective. Maar ook heb ik zo nauw leren samenwerken binnen een multidisciplinair team bestaande uit o.a. developers, systeemontwerpers, testers, product owners en teamleiders. Hierbij worden binnen sprints de taken van developers en designers op elkaar afgestemd om met het team één front te vormen.

Tijdens projecten heb ik steeds nauw contact met stakeholders vanuit mijn expertise en richt ik mij vanuit een vast omlijnde rolverdeling op onderwerpen en taken die specifiek tot het takenpakket van een UX/UI Designer horen.
Agile UX
Agile UX
Doordat ik sinds 2017 vrijwel altijd heb gewerkt in teams waar Agile en Scrum methodieken werden ingezet, heb ik kennis gemaakt met Agile UX als fenomeen.

Vanuit mijn rol als designer besloot ik te leren Agile UX toe te passen binnen mijn teams. Dit doe ik door teams mee te nemen in designsessies en Design Thinking aan te leren. Daarnaast probeer ik het team bewust te maken van informatie vanuit klanten en gebruikers. En ik probeer binnen het team bewustzijn te creëren zodat men met een kritische blik kijkt naar stories en backlog items, zodat het team alleen waardevolle opleveringen doet en op iteratieve wijze blijft testen om afval te minimaliseren en risico’s te verkleinen.

Ook pleit ik steeds voor het vaststellen van een Minimum Viable Product , waarbij de nadruk ligt op functionaliteit, betrouwbaarheid, gebruiks-vriendelijkheid en impact.
Communicatie
Communicatie
Tijdens vrijwel alle projecten waar ik aan werkte, had ik een nauw contact met opdrachtgevers, stakeholders en product owners. Door veelvuldige communicatie en overleg heb ik veel wensen- en eisenonderzoeken uitgevoerd, maar ook steeds tussentijds contact gehad om onderzoeksresultaten of ontwerpfasen te bespreken.

Ik heb meermaals projecten meegemaakt waarbij de opdrachtgever wekelijks aanwezig was bij de sprintplanning en de retrospective. Maar ook heb ik tijdens andere projecten zowat dagelijks veel contact gehad met klanten wanneer er geen sprake was van de inzet van Agile of Scrum.

Ik ben in staat om op een professionele, maar toch luchtige manier met klanten om te gaan. Ik kan, in hun voordeel, inspelen op klanten die totaal onwetend zijn, maar ik kan ook zeker goed omgaan met klanten die een opvallend goede kennis van softwareontwikkeling of UX/UI Design hebben.
UX Road mapping
UX Road mapping
Omdat ik vaak vrij ben gelaten in mijn planning en aanpak als designer met slechts een deadline voor het eind van een project, heb ik vaak zelfstandig de UX road map ontwikkeld. De road map vormt een plan op hoog niveau richting de doelstelling en toont de belangrijkste stappen.

Het is een communicatietool die de strategie richting een product aangeeft. Dit heeft mij altijd geholpen om koers te houden en een overzichtelijk plan te hebben waarin de nodige activiteiten te zien zijn.

Een roadmap is zeker een fijne tool, omdat het duidelijk biedt en de communicatie ondersteunt, maar ook omdat ik mijn projecten makkelijker kan coördineren en verantwoorden. Daarbij weet ik beter welke prioriteiten er zijn en en kan ik dit makkelijker afstemmen met het team.
Onderzoek
Onderzoek
Voor vrijwel al mijn projecten heb ik een wensen- en eisenonderzoek (Requirements research) uitgevoerd om zo de behoeften, wensen en eisen van stakeholders in kaart te brengen. Het onderzoeken van de context vind ik een legitiem onderdeel van het wensen- en eisenonderzoek, omdat veel projecten voor specifieke omgevingen of doelgroepen bedoeld zijn en het begrip hiervan bijdraagt aan een sterker product.

Voor ieder project voer ik een gedegen gebruikersonderzoek (User research) uit om de behoeften, problemen, valkuilen en kansen van gebruikers te kunnen begrijpen. Ik ga graag het gesprek aan met de individuele gebruiker om nieuwe inzichten op te doen en het denkproces van de gebruiker te begrijpen.

Hiernaast heb ik ervaring met Competition Research. Het onderzoeken van de concurrentie levert vaak inzicht op in andere manieren van aanpakken, nieuwe mogelijkheden of ideeën en inzicht in hoe ik mijn ontwerp kan onderscheiden binnen de markt.
Ideation / Concepting
Ideation / Concepting
Zonder ideation en concepting kun je een designer bijna geen designer noemen. Tijdens mijn opleiding, maar ook in de jaren erna heb ik diverse creatieve technieken onder de knie gekregen. Technieken die ik graag inzet zijn storyboarding, brainstorming, brainwriting, "the baddest idea" en natuurlijk het schetsen van allerlei mogelijkheden.

Voor het ontwikkelen van goede concepten heb je ideeën nodig. En concepten zijn vrijwel onmisbaar om een project uit te werken. Je wilt namelijk een stip aan de horizon die past bij de visie, de uitdaging en het doel. Het werkt als een kompas. Door de jaren heen heb ik tal van concepten uitgewerkt voor zeer diverse projecten. Ondertussen ben ik hier erg bedreven in geworden en draai ik mijn hand er niet voor om om binnen een dag meerdere concepten te ontwikkelen.
Propositie
Propositie
Voor verschillende projecten heb ik de propositie of waardepositionering uitgewerkt. De basis hierin lag in gedegen gebruikersonderzoek omdat ik hiermee de doelgroep en hun behoeften kan definiëren. Als ik dat kan, kan ik bepalen welke problemen van de gebruiker ik op kan lossen. Een goed concept bevat een sterk voordeel voor de gebruiker. En op basis van concurrentieonderzoek kan ik bepalen waarom mijn ontwerp beter is dan de concurrentie. Ik kan dan een strategie ontwikkelen om te communiceren waarom mijn product beter is dan dat van de concurrent.

Door de propositie visueel te maken kan er tijdens het project steeds aan worden herinnerd waar de focus moet liggen. Dit draagt bij aan interne duidelijkheid over het concept en het doel.
Customer Journeys
Customer Journeys
Voor verschillende projecten heb ik customer journeys opgezet. Hierbij ligt de focus op het verduidelijken van de klantreis tijdens het gebruik van een product. Wat ik duidelijk probeer te krijgen in een customer journey is welke acties en informatie op welk moment aan de gebruiker worden aangeboden.

Hierbij gaat het om het stimuleren van de gebruiker om door te gaan naar de volgende stap in zijn of haar klantreis. Daarvoor onderscheid ik 5 fasen en dat zijn: bewustzijn, overweging, aankoop, gebruik en loyaliteit.

Een strategie die ik graag gebruik is om zeer precies te peilen welke kanalen de voorkeur van gebruikers hebben, want less is more. Hierbij wil ik graag overbodige stappen elimineren en breng ik het geheel terug tot wat echt nodig is. Wat ik ook belangrijk vind is dat je als bedrijf op de juiste momenten er bent voor de klant en de klant als het ware tot een vriend weet te maken.
Information Design
Information Design
Voor vrijwel elk project waar ik aan werkte, heb ik een informatiearchitectuur en een informatieontwerp ontwikkeld. Het ontwikkelen van een heldere informatiearchitectuur met daaronder een overzichtelijk en effectief informatieontwerp zijn in mijn ogen voor een groot deel bepalend of een product succesvol is.

Op basis van onderzoek kan ik een informatiearchitectuur ontwikkelen waarmee de informatie op handige wijze is gestructureerd en gebruikers volgens een logisch proces door een applicatie kunnen bewegen. Hiervoor heb je bijvoorbeeld een heldere navigatie nodig, maar moet informatie ook vindbaar zijn.

Ik kan ook een helder informatieontwerp ontwikkelen. Dit is feitelijk de laag onder de architectuur, die meer overkoepelend is. Door het gebruik van (actie)kleuren, iconen en knoppen, maar ook door makkelijk te gebruiken functionaliteiten te ontwerpen, probeer ik een applicatie zo aantrekkelijk mogelijk te maken qua gebruik. Hiervoor steun ik graag op mijn pscyhologische kennis

Voor het ontwikkelen van een informatie-ontwerp maak ik gebruik van sitemaps, userflows, mijn UX text writing skills, visualisaties en wireframes. Wireframes zet ik graag in omdat het informatieontwerp heel veel te maken heeft met het interfaceontwerp.
Interaction Design
Interaction Design
Ik heb het interactieontwerp ontwikkeld voor zeer diverse toepassingen. Van complexe interacties voor fysieke, interactieve installaties tot meer subtiele en wat eenvoudigere interacties voor applicaties. Wanneer het gaat om interactieve installaties zie ik de interactie als een fase die losgeweekt is van andere fasen omdat de interactie hier een groot deel van de ervaring ervaart.

Wanneer het gaat om applicaties zie ik het vaak zo dat het ontwerpen van de interactie hand in hand gaat met het ontwerpen van de informatie en de interface. Omdat het drie aspecten zijn die heel sterk samenhangen met elkaar. Toch is de interactie een des te belangrijker aspect bij gebruikerstesten omdat handelingen van gebruikers voortkomen uit de informatie en interface waar zij mee interacteren. Bij het ontwerpen van interactie baseer ik mij daarom veel meer op tussentijdse tests dan bij het ontwerpen van informatie of interfaces.

Om een goed interactie-ontwerp te maken maak ik veel gebruik van schetsen en interactieve prototypes, maar regelmatig gebruik ik ook visualisaties om ideeën vast te leggen en te delen.
Interface Design
Interface Design
Voor elk project waar ik aan werkte heb ik interfaceontwerpen ontwikkeld. Zonder interface geen applicatie. Voor het ontwerpen van de interface baseer ik mij in het begin vaak op schetsen op papier, omdat het vaak begint met ideeën die uit de lucht vallen. Wanneer ik mijn ontwerpen scherper ga maken, gebruik ik software zoals Axure RP, Sketch of Figma om wireframes te maken.

Ik ontwerp graag een interface nadat ik een informatieontwerp heb ontwikkeld. Dit geeft namelijk een duidelijke basis omdat het interfaceontwerp een symbiose heeft met het informatieontwerp. Maar ook met het interactieontwerp.

Ik heb veel ervaring met accessibility en responsieve designs. Een goede toegankelijkheid en altijd bruikbare interface zijn namelijk erg waardevol voor een fijne applicatie.

Het interface-ontwerp vormt de aanleiding tot een prototype. Dit vormt, samen met een eventueel Functioneel Ontwerp de basis voor ontwikkelaars om de interface van een applicatie te gaan ontwikkelen. Bij het interfaceontwerp gebruik ik meestal een Design System. Dit vormt een vastgelegd stramien voor knoppen, content ed.
Prototyping
Prototyping
Door de jaren heen heb ik meerdere uitgebreide prototypes gebouwd voor allerlei applicaties. Vaak gebruik ik hiervoor software zoals Axure RP, Sketch of Figma. Een prototype is feitelijk de uiteindelijke samenvoeging van de ontwerpen voor interface, informatie, interactie en gebruikerservaring. Prototypes zijn heel nuttig voor het uitvoeren van gebruikerstesten omdat ik bijzonder snel het totaalontwerp kan voorleggen in testen. Op basis van deze testen kan ik op iteratieve wijze vrij snel aanpassingen doen.

Ook vormen prototypes een ideale tool om een ontwerp te presenteren aan stakeholders. Maar ook zijn ze zeer handig voor ontwikkelaars om te begrijpen hoe een applicatie eruit moet zien en moet werken.
User Testing
User Testing
Voor vrijwel alle projecten waar ik aan werkte heb ik gebruikerstesten uitgevoerd. Dit gebeurde vaak op iteratieve wijze. Dus tijdens het ontwerpen van bijvoorbeeld een interface of een informatieontwerp, voerde ik al testen uit om aan de hand daarvan aanpassingen te doen. Ik gebruik lo-fi prototypes vaak in een guerilla-test om in een vroegere fase kleine, snelle tests uit te voeren. Dit combineer ik vaak met A/B-testen en soms ook card sorting en tree testing.

Uiteindelijk wil je vrijwel elk aspect van een applicatie getest hebben om ontwerpkeuzes te kunnen onderbouwen en vooral om pijnpunten te ontdekken en op te lossen.

Na de laatste ontwerpfasen voer ik regelmatig meer uitgebreide prototype usability tests en expert reviews uit. Enkele keren heb ik ook eye tracking tests uitgevoerd. Deze tests geven zo nu en dan aanleiding tot een aanpassing van het eindontwerp.
Visual Design
Visual Design
Voor meerdere websites, webshops en applicaties heb ik het visueel ontwerp verzorgd. Soms kan ik mij baseren op de huisstijl van een klant, maar vaak genoeg heb ik zelf een stijl en kleurenpalette gecreëerd in samenspraak met klanten.

Het leuke van visual design vind ik de onmetelijke hoeveelheid mogelijkheden en het feit dat ik veel meer kleuren kan zien dan benoemen. Vaak zegt een plaatje dan ook meer dan duizend woorden. Want in feit kun je alles in een afbeelding stoppen, terwijl het soms met woorden niet te omschrijven is.

Op het gebied van Photoshop en Illustrator heb ik door de jaren heen mijn vaardigheden steeds verder aangescherpt. Soms mag ik tijdens wat vrije uurtjes graag een beetje spelen in Illustrator om uiteindelijk afbeeldingen te maken die ik niet had verwacht en waarmee ik mezelf blijf verbazen.
3D Design
3D Design
Hoewel ik nooit als professional heb gewerkt met 3D, heb ik op autodidactisch wijze leren animeren en modelleren. Gedurende meerdere jaren heb ik met een soort jongensachtige voorliefde modellen en animaties gemaakt van tanks, vliegtuigen, schepen en soms volledige omgevingen.
Front-end Development
Front-End
Hoewel ik het heb geprobeerd te leren, heb ik geen aanleg voor of bijzondere interesse in programmeren in bijvoorbeeld JavaScript en Angular/TypeScript. Wel heb ik gedurende 2 jaar geprobeerd deze talen eigen te maken door middel van cursussen en door te oefenen met collega’s en vrienden. Daardoor heb ik wel een goed inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van deze technieken.

Toch kwam ik al vrij vroeg met Front-end Development in aanraking, omdat ik in 2004 op de Havo het bijvak Informatica had. Toen heb ik leren omgaan met HTML en misschien iets later ook met CSS. Op het Grafisch Lyceum en hierna is mijn kennis van deze twee technieken gegroeid en later leerde ik ook SCSS en Less. Hierdoor ben ik wel in staat mijn eigen portfolio’s te bouwen en kan ik in principe wel de Front-end van applicaties opbouwen.