HOME
SKILLS
CV
in
Corporate
Agile UX
Communicatie
UX Road mapping
Onderzoek
Ideation
Propositie
Customer Journeys
Info. Architecture
Information Design
Interaction Design
Interface Design
Prototyping
User Testing
Visual Design
3D Design
Front-End
Corporate
Corporate
Sinds 2017 heb ik vrijwel altijd gewerkt in teams met de inzet van Agile en Scrum methodieken. Zodoende heb ik leren werken met sprintplanningen, stand-up’s, de backlog, het Kanban-bord en de retrospective. Zodoende heb ik ook beter leren samenwerken binnen een multidisciplinair team bestaande uit o.a. developers, systeemontwerpers, testers, product owners en teamleiders.

Tijdens projecten heb ik vanuit mijn expertise steeds nauw contact gehad met stakeholders. Ik heb ervaring met zowel het werken binnen teams met een strikte rolverdeling, als binnen teams waarbij de rolverdeling een stuk minder strikt was en iedereen naar vermogen bijdroeg aan een project.
Agile UX
Agile UX
Tijdens mijn reis als UX Designer heb ik kennis gemaakt met Agile UX als fenomeen en besloot ik mij hierin te verdiepen.

Vanuit mijn rol als UX Designer besloot ik waar mogelijk Agile UX toe te passen binnen de teams waar ik mee samenwerkte. Dit doe ik door teams mee te nemen in designsessies, door teamleden kennis te laten maken met Design Thinking en door bewustzijn te creëren omtrent de impact van informatie vanuit klanten en gebruikers. Daarnaast probeer ik teamleden ertoe te bewegen kritisch te kijken naar stories en backlog items, zodat men alleen waardevolle elementen oplevert en zodat men op iteratieve wijze blijft testen om afval te minimaliseren en risico’s te verkleinen.

Ook blijf ik pleiten voor de vaststelling van een MVP, een Minimum Viable Product, waarbij de nadruk ligt op functionaliteit, betrouwbaarheid, gebruiks-vriendelijkheid en impact.
Communicatie
Communicatie
Tijdens alle projecten waar ik aan werkte, had ik nauw contact met opdrachtgevers, stakeholders en product owners. Dit betrof onder andere het uitvoeren van wensen- en eisenonderzoeken, het tussentijds contact over onderzoeksresultaten en ontwerpfasen, maar ook natuurlijk rondom de presentatie en de oplevering van projecten.

Ik heb ervaring met projecten waarbij ik dagelijks contact had met stakeholders. Daarnaast heb ik ervaring met projecten waarbij ik bijvoorbeeld wekelijks met stakeholders om de tafel ging zitten om hen te enerzijds te informeren over de voortgang van het project en anderzijds hen uit te horen over nieuwe nodige informatie.

Ik ben in staat om op een professionele, maar toch luchtige manier met klanten om te gaan. Ik kan goed omgaan met stakeholders die weinig kennis van UX Design of UX Research hebben en hen op overzichtelijke en begrijpelijke wijze uitleggen welke activiteiten ik uitvoer en wat de voordelen hiervan zijn.
UX Road mapping
UX Road mapping
Vanuit vertrouwen in mijn kunnen, maar soms ook vanuit een gebrek aan expertise, hebben veel werkgevers en stakeholders mij tijdens projecten vrij gelaten in het ontwikkelen van een planning en een aanpak. Hierdoor heb ik des te beter geleerd om zelfstandig een doelstelling te vormen en de belangrijkste stappen te definiëren in een UX Roadmap. Op basis hiervan kon ik vervolgens een duidelijke planning en aanpak ontwikkelen.

Een roadmap is een fijne tool die duidelijk biedt en mij helpt door ondersteuning te bieden in de communicatie en het verantwoorden en coördineren van projecten. Een roadmap heeft mij altijd geholpen om een strategie en koers vast te houden en overzicht te bieden.
Onderzoek
Onderzoek
Voor vrijwel al mijn projecten heb ik een wensen- en eisenonderzoek (Requirements research) uitgevoerd om zo de behoeften, wensen en eisen van stakeholders in kaart te brengen. Het onderzoeken van de context vind ik een legitiem onderdeel van het wensen- en eisenonderzoek, omdat veel projecten voor specifieke omgevingen of doelgroepen bedoeld zijn en het begrip hiervan bijdraagt aan een sterker product.

Voor ieder project voer ik een gedegen gebruikersonderzoek (User research) uit om de behoeften, problemen, valkuilen en kansen van gebruikers te kunnen begrijpen. Ik ga graag het gesprek aan met de individuele gebruiker om nieuwe inzichten op te doen en het denkproces van de gebruiker te begrijpen.

Hiernaast heb ik ervaring met Competition Research. Het onderzoeken van de concurrentie levert vaak inzicht op in andere manieren van aanpakken, nieuwe mogelijkheden of ideeën en inzicht in hoe ik mijn ontwerp kan onderscheiden binnen de markt.
Ideation / Concepting
Ideation / Concepting
Zonder ideation en concepting kun je een designer bijna geen designer noemen. Tijdens mijn opleiding, maar ook in de jaren erna heb ik diverse creatieve technieken geleerd. Technieken die ik graag inzet zijn storyboarding, brainstorming, brainwriting, "the baddest idea" en natuurlijk het schetsen van allerlei mogelijkheden.

Natuurlijk wil je als stakeholder een duidelijk concept dat een stip aan de horizon biedt die past bij de visie, de uitdaging en het doel. En een goed concept ontwikkel je alleen met compleet beeld van de context en een overschot aan ideeën. Door creatieve technieken ben ik in staat om snel goede concepten aan te leveren voor tal van uitdagingen.
Propositie
Propositie
Voor verschillende projecten heb ik de propositie of waardepositionering uitgewerkt. De basis hiervoor ligt in gedegen gebruikersonderzoek omdat ik hiermee de doelgroep en hun behoeften kan definiëren. Als ik dat gedaan heb, kan ik bepalen welke problemen van de gebruiker ik op kan lossen. Een goede propositie bevat een sterk voordeel voor de gebruiker. En op basis van concurrentieonderzoek kan ik bepalen waarom mijn ontwerp beter is dan de concurrentie. Ik kan dan een strategie ontwikkelen om te communiceren waarom mijn product beter is dan dat van de concurrent.

Door de propositie visueel te maken kan men er tijdens het project steeds aan worden herinnerd waar de focus moet liggen. Dit draagt bij aan interne duidelijkheid over het concept en het doel.
Customer Journeys
Customer Journeys
Voor verschillende projecten heb ik customer journeys opgezet om de klantreis tijdens het gebruik van een digitaal product te verduidelijken; Op welk moment worden specifieke acties en informatie aan een gebruiker aangeboden.

Hierbij gaat het om het stimuleren van de gebruiker om door te gaan naar de volgende stap in zijn of haar klantreis. Daarvoor onderscheid ik 5 fasen en dat zijn bewustzijn, overweging, aankoop, gebruik en loyaliteit.

Een strategie die ik graag gebruik is om precies te peilen welke kanalen de voorkeur van gebruikers hebben, want less is more. Hierbij elimineer ik graag overbodige stappen en breng ik het totaal terug tot wat echt nodig is.
Information Architecture
Information Architecture
Voor vrijwel elk project waar ik aan werkte, heb ik een informatiearchitectuur en een informatieontwerp ontwikkeld. Het ontwikkelen van een heldere informatiearchitectuur met een overzichtelijk en effectief informatieontwerp zijn in mijn ogen voor een groot deel bepalend of een product succesvol kan zijn.

De informatie-architectuur biedt natuurlijk structuur en zorgt dat gebruikers op een logische wijze door een applicatie kunnen bewegen. Belangrijke onderdelen van de architectuur zijn natuurlijk de navigatie en de indeling van informatie.

Omdat de informatie-architectuur en het informatie-ontwerp beiden nauw samenhangen met het interface-ontwerp, maar ook omdat men liefst dingen visueel wil maken, werk ik informatie-architecturen uit in software zoals Axure RP, Sketch en Figma.
Information Design
Information Design
Op basis van de informatie-architectuur en een vastgestelde visuele stijl, kan ik een informatie-ontwerp ontwikkelen. Dit doe ik doe ik door het gebruik van (actie)kleuren, iconen, knoppen en eenvoudig te begrijpen functionaliteiten. Door te leunen op mijn kennis van gebruikers-psychologie, probeer ik applicaties zo aantrekkelijk en doeltreffend mogelijk te maken qua gebruik.

Omdat het informatie-ontwerp nauw samenhangt met het interface-ontwerp, werk ik dit graag uit in software zoals Axure RP, Sketch en Figma. Het informatie-ontwerp en het interface-ontwerp ontwikkel ik vaak in een soort symbiose met elkaar.
Interaction Design
Interaction Design
Ik heb het interactieontwerp ontwikkeld voor zeer diverse toepassingen van fysieke, interactieve applicaties tot allerlei digitale applicaties. Voor sommige digitale applicaties is de interactie betrekkelijk eenvoudig omdat het slechts gaat om een heldere navigatie en het klikken op links. In andere gevallen maakt het interactie-ontwerp een heel groot deel uit van de complete ervaring van een product.

Toch blijft de interactie een erg belangrijk aspect bij gebruikerstesten omdat handelingen van gebruikers voortkomen uit de informatie en interface waar zij mee interacteren. Bij het ontwerpen van interactie baseer ik mij daarom veel meer op tussentijdse tests dan bij het ontwerpen van informatie of interfaces.

Om een goed interactie-ontwerp te maken maak ik veel gebruik van schetsen en interactieve prototypes.
Interface Design
Interface Design
Voor elk project waar ik aan heb gewerkt heb ik het interface-ontwerp ontwikkeld. Zonder interface geen applicatie. Vaak begin ik het ontwerp met schetsen om een veelvoud aan ideeën te verwerken, welke ik vervolgens uitwerk door in software als Figma of Sketch te digitaliseren.

Voor het interface-ontwerp gebruik ik vaak de informatie-architectuur en het informatie-ontwerp als basis. Echter ontwerp ik de interface vaak in symbiose met de ontwerpen voor de interactie en de informatie.

Ik heb veel ervaring met accessibility en responsieve designs. Dit heeft mede te maken met mijn ervaring met Front-end Development. Deze aspecten vind ik erg waardevol omdat een succesvol product op elk apparaat te gebruiken is en door iedereen met een beperking of handicap even effectief gebruikt kan worden.

Bij het interfaceontwerp gebruik ik meestal een Design System. Dit vormt een vastgelegd stramien voor kleuren, knoppen, teksten, afbeeldingen en andere content.
Prototyping
Prototyping
Op basis van een compleet ontwerp voor de interface, de informatie en eventueel de interactie, kan ik volledige klikbare prototypes ontwikkelen. Het prototype is de samenvoeging van alle aspecten. Deze vormen een handige tool voor gebruikerstesten omdat een volledige ervaring van een applicatie kan worden weergegeven. Hierdoor kan ik snel op iteratieve wijze wijzigingen doorvoeren.

Hiernaast vormt een prototype een uitstekende tool om een totaalontwerp te presenteren aan stakeholders en klanten. Zij kunnen dan duidelijk ervaren hoe het eindresultaat van een product er uit zou komen te zien en hoe dit gaat werken.

Een derde voordeel van een prototype is dat ontwikkelaars snel en makkelijk kunnen zien hoe een applicatie in elkaar moet steken.
User Testing
User Testing
Voor vrijwel alle projecten waar ik aan werkte heb ik gebruikerstesten uitgevoerd. Dit gebeurde vaak op iteratieve wijze om tijdig pijnpunten op te lossen. Tijdens het ontwerpen, voer ik al testen uit om aan de hand daarvan aanpassingen te doen.

Tijdens guerilla-testen gebruik ik vaak lo-fi prototypes om in een vroege fase snelle tests uit te voeren. Dit combineer ik vaak met A/B-testen en soms ook card sorting en tree testing.

Na de laatste ontwerpfasen voer ik op basis van een prototype een uitgebreide usability tests en vraag ik expert om een reviews van het totaalontwerp. Deze tests geven zo nu en dan aanleiding tot een aanpassing van het eindontwerp.
Visual Design
Visual Design
Voor veel verschillende producten heb ik het visueel ontwerp verzorgd. Soms kan ik mij baseren op de huisstijl van een klant, maar vaak genoeg heb ik zelf een stijl gecreëerd in samenspraak met de klant.

Het leuke van visual design vind ik de onmetelijke hoeveelheid mogelijkheden en het feit dat ik veel meer kleuren kan zien dan benoemen. Maar vooral ook dat je in een afbeelding kan vastleggen wat een lange uitleg nodig zou hebben. Dus zegt een plaatje dan ook meer dan duizend woorden.

Op het gebied van Photoshop en Illustrator heb ik door de jaren heen mijn vaardigheden steeds verder aangescherpt. Soms experimenteer ik tijdens mijn vrije uurtjes wat met Illustrator om afbeeldingen te maken waarmee ik mezelf blijf verbazen.
3D Design
3D Design
Hoewel ik nooit als professional heb gewerkt met 3D en er nooit les in heb gehad, heb ik op autodidactisch wijze leren animeren en modelleren.

Gedurende meerdere jaren heb ik met een soort jongensachtige voorliefde modellen gemaakt van tanks, vliegtuigen, schepen en soms volledige omgevingen. Daarnaast heb ik verschillende animaties gemaakt in Flash en 3DsMax.
Front-end Development
Front-End
Hoewel ik tegenwoordig geen bijzondere interesse of zelfs aanleg heb om te programmeren in JavaScript of Angular/TypeScript, heb ik wel gedurende enkele jaren geprobeerd dit te leren. Hierdoor heb ik wel een goed inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van dezer technieken.

Op het gebied van HTML en (S)CSS ben ik een stuk vaardiger. Hier kwam ik al vrij vroeg mee in aanraking. Tijdens het bijvak Informatica op de Havo in 2004 namelijk. In alle jaren hierna is mijn kennis van HTML en (S)CSS alleen maar gegroeid en ben ik altijd in staat geweest mijn eigen portfolio op te bouwen. In principe kan ik dus wel de prima zelf de structuur en styling van de Front-end verzorgen.