HOME
SKILLS
CV
in
Vorig
Project
Volgend
Project
Slim naar Antwerpen
Slim naar Antwerpen
Introductie
Antwerpen staat erg bekend als een drukke stad met erg veel verkeer. Een hoop forenzen en toeristen doen de stad aan. Terwijl in andere Belgische steden de verkeersdrukte afgenomen is, blijft de drukte in Antwerpen onverminderd hoog. De gemeente heeft een platform ontwikkeld dat mensen de mogelijkheid biedt betere routes te vinden, lage- emissiezones te vermijden en drukke gebieden en wegafsluitingen te vermijden.
Behoeftenonderzoek
Om een goed product op te zetten heb ik eerst bedoelingen, behoeften en wensen in kaart gebracht. Dit deed ik door uitgebreid contact met stakeholders vanuit de gemeente. Maar ook op bassis van persona's en gesprekken met verschillende inwoners van Antwerpen. De resultaten hiervan zijn bekend gemaakt aan de product owner en met zijn goedkeuring ben ik het daadwerkelijke ontwerpproces begonnen.
Information Design
Een belangrijk aspect bij een dergelijke oplossing is goede informatie en een goede gebruiksvriendelijkheid. Daarom heb ik structuur aangebracht in de functies en informatie en deze opgedeeld in samenhangende groepen. Door korte stukjes tekst effectief in te zetten, wordt het inzicht van de gebruiker nog iets verbeterd. Verder heb ik veel gebruik gemaakt van kleur als aandachttrekker, visualisatie en afbeeldingen.
Kaarten zijn essentieel in een routeplanner. Maar kaarten zijn ook perfect om inzicht te bieden in de drukte in de stad, in de mobiliteit van (gecombineerde vormen van) vervoer. Ik bedacht de mobiliteitskaart als een functionaliteit waar mensen alles kunnen vinden om hun plannen te optimaliseren. Denk aan bushaltes of parkeerplaatsen in de buurt van een adres. Maar ook waar de lage-emissiezone ligt, welke parkeertarieven er zijn, waar wegwerken zijn en hoe de verkeerssituatie is. De routeplanner neemt zaken zoals verkeersdrukte zelf mee in haar voorstel voor een route van A naar B.
Sitemap
Voor de visuele stijl van de E-coach Applicatie heeft de opdrachtgever aangegeven twee specifieke kleuren te willen gebruiken als basis voor de stijl. Dit zijn specifieke tinten oranje en grijs geworden. Deze kleuren heb ik overgenomen in het ontwikkelen van een visuele stijl en deze kleuren komen ook voor in het logo van het bedrijf, MKB Support.
Interface Design
Voor de verschillende pagina's in de app en op de website heb ik een uitgebreid interface ontwerp gemaakt. Hiervoor baseerde ik mij op mijn onderzoek en het informatie-ontwerp. Voor desktop, tablet en mobiel heb ik verschillende interface-ontwerpen gemaakt. Deze ontwerpen heb ik doorontwikkeld naar klikbare prototypes, die stakeholders een duidelijk inzicht boden in het totaalontwerp.
Visueel Design
Voor het visueel ontwerp heb ik mij gebaseerd op de huisstijl van de Gemeente Antwerpen. Zij schrijft voor dat bepaalde kleuren, stijlen van foto's en bepaalde logo's gebruikt moeten worden op alle websites van de gemeente. Dat vond ik niet jammer. Want ik vind de kleurrijke en moderne, maar toch rustige stijl best mooi en professioneel over komen.
Oplossing
Het eindproduct, Slim naar Antwerpen, is een overzichtelijke, gebruiksvriendelijke website geworden voor desktop en tablet. Voor mobiel is een bijhorende app ontwikkeld, welke een goede score ontving in de Android Appstore. Gebruikers kunnen nu eenvoudig hun reis (binnen) Antwerpen plannen en hun reisgedrag optimaliseren op basis van allerlei informatie over verkeer binnen Antwerpen. De Gemeente Antwerpen heeft laten weten zeer tevreden te zijn over het eindresultaat.