HOME
SKILLS
CV
in
Vorig
Project
Volgend
Project
Beoordelingsapplicatie
Beoordelingsapplicatie
Introductie
De Beoordelingsapplicatie is gemaakt in opdracht van de Politie Nederland. Deze applicatie is bedoeld voor politieagenten die examens voor verkeersregelaars moeten afnemen. Dit gebeurt op verschillende locaties op de weg in Nederland. Voorheen gebruikten politieagenten papieren formulieren.

Dankzij deze applicatie is dit beoordelings-proces nu gedigitaliseerd en de verwerking een stuk eenvoudiger en sneller. De Beoordelingsapplicatie is ontwikkeld voor gebruik op een tablet. Een tablet is namelijk een praktische oplossing waarmee een politieagent op straat makkelijk uit de voeten kan.
User Needs
Dit project ben ik begonnen met een onderzoek naar de behoeften en benodigheden van de doelgroep, politieagenten. Daarnaast heb ik het beoordelings-proces onder de loep genomen en gekeken naar handige oplossingen om deze taken van politieagenten te digitaliseren. Hierna heb ik persona's ontwikkeld om de doelgroep een gezicht te geven. Om het proces van de gebruiker helder te krijgen, heb ik storyboards ingezet.
Information Architecture
Om tot een goed ontwerp te komen, had ik inzicht nodig in alle nodige informatie en functionaliteiten. Door de oude, papieren formulieren en het beoordelingsproces te ontleden, kwam ik tot een overzichtelijke userflow die aanleiding gaf tot een vrij eenvoudige sitemap. Vervolgens heb ik een ontwerp gemaakt waardoor de informatie binnen de Beoordelingsapplicatie duidelijk wordt voor politieagenten.
Userflow
Information Design
Door een opvallende oranje kleur te gebruiken voor actieknoppen, ziet een politieagent snel waar de volgende stap in zijn proces ligt. Met sprekende iconen en duidelijke groene en rode kleuren wordt ineens zichtbaar of een kruispunt goedgekeurd of afgekeurd is. Of dat een kandidaat wel of niet geslaag is, en een onderdeel wel of niet behaald heeft.
Bij het indelen van informatie en gegevens is een duidelijke groepering aangehouden waardoor alles stapgewijs onder elkaar te vinden is. Overzicht en een logische indeling zijn de kernbeginselen geweest voor het informatie-ontwerp.
Interface Design
Op basis van het informatie-ontwerp en de informatie-architectuur zijn verschillende wireframes ontwikkeld om tot een ontwerp voor de interface te komen. Deze wireframes zijn vervolgens uitgewerkt tot een klikbaar prototype.
Dit prototype is gebruikt bij gebruikerstesten op politieagenten om te het volledige functionele ontwerp te testen. Hierbij zijn veel verschillende opdrachten gegeven aan politieagenten om te zien of zij bepaalde functionaliteiten of informatie snel konden vinden.
Visual Design
Voor het visuele ontwerp heb ik een kleurstelling gekozen die een duidelijk contrast biedt tussen de navigatiebalk en de content. Maar wel met een rustig contrast binnen de content. Voor de actieknoppen heb ik het felle en opvallende oranje gekozen, omdat dit toch een kleur is van de SVNL, De Stichting verkeersregelaars Nederland.
Oplossing
De Beoordelingsapplicatie biedt een overzichtelijke interface die politieagenten direct inzicht biedt in de examens die voor hen gepland staan. Door een examen te kiezen komt de agent in een logisch proces terecht waarin hij eerst eenvoudig de status van een kruispunt kan aangeven en de aanwezigheid van kandidaten kan controleren. Vervolgens kan hij het examen starten en per kandidaat een beoordeling geven. De applicatie is zodanig ingericht dat de politieagent volledige controle heeft wanneer gegevens niet kloppen of de verkeerssituatie veranderd.

Het ontwerp van de Beoordelingsapplicatie heeft als doel om de politieagent zoveel mogelijk vrijheid en controle te geven, maar tegelijkertijd hem zo min mogelijk na te laten denken over wat er nog moet gebeuren in het administratieve proces van een examen.