HOME
SKILLS
CV
in
Vorig
Project
Volgend
Project
Case study:
Beoordelingsapplicatie
Beoordelingsapplicatie
Introductie
De Beoordelingsapplicatie is gemaakt in opdracht van de Politie Nederland. Deze applicatie is bedoeld voor politieagenten die examens voor verkeersregelaars moeten afnemen. Dit gebeurt op verschillende locaties op de weg in Nederland. Voorheen gebruikten politieagenten papieren formulieren.

Dankzij deze applicatie is dit beoordelings-proces nu gedigitaliseerd en de verwerking een stuk eenvoudiger en sneller. De Beoordelingsapplicatie is ontwikkeld voor gebruik op een tablet. Een tablet is namelijk een praktische oplossing waarmee een politieagent op straat makkelijk uit de voeten kan.
Behoeftenonderzoek
Dit project ben ik begonnen met een onderzoek naar de behoeften en benodigheden van de doelgroep, politieagenten. Daarnaast heb ik het beoordelings-proces onder de loep genomen en gekeken naar handige oplossingen om deze taken van politieagenten te digitaliseren. Hierna heb ik persona's ontwikkeld om de doelgroep een gezicht te geven. Om het proces van de gebruiker helder te krijgen, heb ik storyboards ingezet.
Information Architecture
Om tot een goed ontwerp te komen, had ik inzicht nodig in alle nodige informatie en functionaliteiten. Door de oude, papieren formulieren en het beoordelingsproces te ontleden, maar ook door gesprekken met politieagenten kreeg ik inzicht in de werkwijze en de belangrijkste stukjes informatie. Omdat het proces voor mij nogal uitgebreid overkwam, heb ik besloten om een card sorting test uit te voeren bij een aantal politieagenten die regelmatig als gedelegeerde optreden.

Voor de test heb ik het principe van open card sorting gebruikt. Ik bood een voorbereide set kaarten en categorie├źn aan. Maar om te steunen op de expertise van de gedelegeerden, liet ik hen vrij om zelf kaarten of categorie├źn toe te voegen.
Op basis van de uitkomst van de card sorting test, heb ik een tree test uitgevoerd. Hiermee kon ik verifieren dat de ontwikkelde strucuur logisch en begrijpelijk was voor de gedelegeerden. De uitslag van de tree test gaf aanleiding tot een eenvoudigere sitemap welke de basis zou gaan vormen voor de navigatie binnen de applicatie.

Uiteindelijk heb ik een flowchart ontwikkeld dat duidelijk toont hoe gedelegeerden door de applicatie zouden bewegen als zij een beoordelingsproces doorlopen of randtaken uitvoeren binnen de applicatie. Dit helpt mij om het proces goed te begrijpen en mijn begrip te verifieren bij de gedelegeerden. Zo wist ik 100% zeker dat ik een doeltreffend ontwerp voor de applicatie kon gaan maken.
Userflow
Information Design
De informatie in de applicatie is zodanig ingedeeld dat een gedelegeerde bij elke stap binnen het proces de juiste informatie kan inzien. De gedelegeerde wil namelijk niet overdonderd worden met allerlei informatie die op een specifiek moment nog niet van primair belang is. De juiste informatie moet dus op het juiste moment zichtbaar worden. Op deze wijze is de informatie ingedeeld in stappen per pagina. Ook zijn de examenbeoordelingen van verschillende kandidaten verdeeld over elk eigen pagina's.

Deze stapgewijze en logische indeling wordt ook per pagina aangehouden. Omdat per stap wel verschillende soorten gegevens nodig kunnen zijn, is deze informatie verdeeld in groepen die zijn geplaatst in dezelfde volgorde van het werkproces van de gedelegeerde.

Ook over het kleurgebruik in de applicatie is nagedacht. Een opvallende oranje kleur laat de actieknoppen opvallen, zodat de gedelegeerde weet hoe hij bij de volgende stap komt. Rood en groen worden gebruikt om positief en negatief te onderscheiden. Denk aan goed- of afgekeurde kruispunten of gezakte en geslaagde kandidaten. Hier en daar zijn iconen gebruikt om kleine knoppen of stukje informatie te verduidelijken.
Interface Design
Op basis van het informatie-ontwerp en de informatie-architectuur zijn verschillende wireframes ontwikkeld om tot een ontwerp voor de interface te komen. Hierbij zijn veel verschillende mogelijkheden uitgeprobeerd en heb ik geprobeerd de nodige functies en informatie zoveel mogelijk consistent te laten zijn. Herkenbaarheid, nabijheid, overzicht en controleerbaarheid zijn speerpunten geweest in dit ontwerp, gebaseerd op de context van het project.

Visual Design
Voor het visuele ontwerp heb ik een kleurstelling gekozen met een rustige wit met zachtgrijze achtergrond die voor zo min mogelijk afleiding zorgt, maar toch duidelijk maakt op welke wijze informatie is opgedeeld. Een wat neutralere grijze kleur zorgt voor wat opvallende, maar geen afleidende knoppen. Echter zijn de actieknoppen voorzien van een lekker opvallende oranje kleur die de aandacht trekt. Hierdoor weet een gedelegeerde welke knop hem naar zijn volgende stap in het proces zal leiden. Deze oranje kleur komt niet uit de lucht vallen, maar is overgenomen uit het logo van SVNL en zorgt zo mede voor een samenhangende stijl.
Prototype
Op basis van de wireframes heb ik een interactief prototype ontwikkeld in de software Axure RP. Dit prototype is gebouwd op basis van de afmetingen van een gemiddelde tablet. Het is namelijk de bedoeling dat gedelegeerden de applicatie via een tablet kunnen gebruiken, terwijl zij op straat de kandidaten beoordelen die op examen gaan.

Het prototype is ingezet voor gebruikerstesten op politieagenten om te het volledige ontwerp functioneel te testen. Hierbij zijn veel verschillende opdrachten gegeven aan politieagenten om te zien of zij bepaalde functionaliteiten of informatie snel konden vinden. Op enkele minieme aanpassingen na is het prototype glansrijk door alle testen heen gekomen. Gedelegeerden gaven aan dat zij het prototype fijn vonden werken en dat zij probleemloos en gestructureerd door het proces van een examen konden werken.
Resultaat
Op basis van het prototype is een werkende applicatie gebouwd door ontwikkelaars. Deze applicatie wordt landelijk ingezet door Politie Nederland tijdens examens voor verkeersregelaars. En zowel de gebruikers als hogerhand geven aan tevreden te zijn met het resultaat.

Het resultaat is een applicatie die gedelegeerde politieagenten volledige controle over het proces geeft en hen de kans biedt om in afwijkende situaties adequaat te reageren. Door het gebruik van de applicatie is de werkdruk onder gedelegeerden iets verlaagt omdat minder administratieve handelingen nodig zijn. Hierdoor is naar horen zeggen ook de mentale druk op gedelegeerden minder geworden, aangezien men minder hoeft te onthouden en bij hoeft te houden.

Bekijk ook...
Case Study:
Slim naar Antwerpen
Case Study:
E-coach Applicatie
Mini-project:
Pantry Applicatie
Mini-project:
VDS