HOME
SKILLS
CV
in
Vorig
Project
Volgend
Project
Case study:
E-coach Applicatie
E-coach Applicatie
Introductie
MKB Support is een bedrijf dat startende ondernemers ondersteuning biedt bij het beginnen van een onderneming. Maar zij helpen ook bestaande ondernemers om aspecten van de bedrijfsvoering te verbeteren. Dit kan MKB Support ook heel goed via de online weg doen. En met dit doel is de E- coach Applicatie ontwikkeld.

De E- coach Applicatie vormt de kick-off voor het online gaan van MKB Support en daarmee de stimulans voor verdere groei van het bedrijf.
Onderzoek
Om het project tot een succes te maken, ben ik in gesprek gegaan met de opdrachtgever om een uitgebreid behoeftenonderzoek te doen. Hieruit zijn een hoop eisen naar voren gekomen en werd duidelijk wat de context en behoefte van de opdrachtgever waren. Verder heb ik uitgebreid onderzoek gedaan naar de doelgroepen (startende ondernemers en e-coaches), het fenomeen (e-)coaching, het ondernemingsplan en de concurrentie.

Naar aanleiding van het onderzoek naar de doelgroep zijn er persona's ontwikkeld die fictieve gebruikers voorstellen met typische wensen, pijnpunten, doelen en drijfveren. Op basis van de gewonnen kennis is in overleg met de opdrachtgever een customer journey samengesteld. De persona's en de customer journey boden de opdrachtgever ook nieuwe inzichten waarmee hij kon voortbouwen in zijn ideeën over het project.
Information Architecture
Op basis van een berg informatie en mogelijkheden heb ik een card sorting test voorbereid voor respondenten. Middels deze test is het mogelijk om te bepalen op welke manier zij stukjes informatie en functionaliteiten zouden indelen in categorieën. Op basis van deze categorieën kan dan een begrijpelijke informatiestructuur. worden ontwikkeld.

De uitkomsten van de card sorting test gaven aanleiding tot het ontwikkelen van een gestructureerde indeling in de vorm van een information tree. Deze is middels tree testing voorgelegd aan respondenten. Hiermee werd onderzocht of de structuur logisch was voor hen en of zij specifieke onderdelen enigszins konden vinden.

Naar aanleiding van de tree test zijn een sitemap en een flowchart ontwikkeld. De sitemap geeft weer hoe de navigatie binnen de applicatie verloopt en welke pagina's er ongeveer zouden zijn. De flowchart geeft weer welke stappen een gebruiker doorloopt tijdens het gebruik van de applicatie en welke belangrijke keuzes hij of zij kan maken.

Op basis van card sorting, tree testing en flowcharts ontstond zo langzaam maar zeker een idee over de volledige informatie-architectuur. Ondanks de vele inhoudelijke informatie vond ik het belangrijk voor zowel mijzelf als ontwerper, maar zeker ook voor de gebruiker om een overzichtelijk en eenvoudig inzicht te bieden in alle onderwerpen en mogelijkheden.
Information design
Op basis van de ideeën van de opdrachtgever en de ontwikkelde informatie-architectuur heb ik een concreet ontwerp voor de informatie en functionaliteiten gemaakt. In deze fase vond ik de input van de opdrachtgever erg belangrijk. Niet alleen omdat het om de toekomst van zijn bedrijf ging, maar vooral ook omdat hij veel inhoudelijke kennis heeft. Hij kon mij door zijn ervaring veel vertellen over de samenhang tussen onderdelen en de logica voor ondernemers.

Het informatie-ontwerp komt er heel kort gezegd op neer dat diverse onderwerpen die binnen een ondernemingsplan aan bod komen op een logische wijze verdeeld zijn in 4 belangrijke hoofdgroepen. Binnen elk van deze hoofdgroepen komen kleine subgroepjes voor die specifieke onderwerpen behandelen. De ondernemer wordt stapsgewijs door het ondernemingsplan geleid door hem/haar vragen te laten beantwoorden over bedoelingen, wensen, plannen, benodigheden etc. Stukje bij beetje komt hier dan een compleet ondernemingsplan uit voort.
Interface Design
Om tot een concreet ontwerp te komen, heb ik op basis van de ontwerpen voor de informatie en de informatie-architectuur een serie wireframes ontwikkeld. Hierbij heb ik stapgewijs per onderdeel van de applicatie een geheel aan ontwerpen uitgewerkt, beginnend bij de kern; het werken aan een ondernemingsplan. Terwijl ik hieraan werkte, kreeg ik door hoe eenvoudig ik heel complex lijkende dingen kan maken, begon ik deze eenvoud toe te passen in alle ontwerpen.

Op basis van de ontwikkelde wireframes ben ik varianten gaan ontwikkelen om verschillende benaderingen uit te proberen. Hierbij bleek een nieuwe variant soms zelfs beter uit te pakken.
Op basis van de ontworpen wireframes zijn een aantal A/B-testen uitgevoerd bij respondenten. Deze waren nodig om bepaalde knopen door te hakken en in te zien welke ontwerpen de voorkeur hadden van een breder publiek. De A/B-testen zijn uitgevoerd volgens de Guerilla-methode: Zomaar op willekeurige personen afstappen in een bepaalde setting en hen binnen enkele minuten zowel een korte uitleg te geven als een voorkeur aan te laten geven tussen het ene of het andere ontwerp.
Visual Design
Voor de visuele stijl heb ik aan de opdrachtgever gevraagd waar zijn voorkeuren lagen. Hij stelde enkele specifieke tinten grijs en oranje voor, welke hij eerder gebruikt had voor zijn bedrijf. Deze kleuren heb ik meegenomen in de verdere uitwerking van het ontwerp en toegepast in het prototype. Nadien zijn deze kleuren steeds gangbaar gebleven als de kleuren van MKB Support.
E-scan
De opdrachtgever had bedacht dat hij de E-scan wilde gebruiken in de E-coach Applicatie. De E-scan is een extern ontwikkeld concept met als doel om de sterke punten en valkuilen in van een persoon aan het licht te brengen, uitgaande van zijn rol als ondernemer. Na het beantwoorden van vragen, krijg een gebruiken een uitslag te zien die een hoop zelfkennis op kan leveren.

Ik heb de E-scan verwerkt in het inschrijfproces voor een nieuwe gebruiker. Wanneer iemand een nieuwe account aanmaakt, komt hij of zij vanzelf de optie tegen om de E-scan te doorlopen. Hierna kan deze persoon aan het ondernemingsplan werken met een handig stuk zelfkennis op zak.
Prototype
Op basis van de ontwikkelde wireframes, de uitkomsten van de A/B-testen en de door de opdrachtgever gekozen tinten, heb ik een prototype ontwikkeld. Dit begon met pagina's die steeds concreter het product weergaven, en dit breidde ik uit door interactie te te voegen in de vorm van links, functies en interactieve knoppen.

Het prototype is ingezet bij usability testen waarbij verschillende aspecten van het ontwerp werden belicht. Enerzijds werd er gekeken naar het gebruik van de applicatie an sich, dus met de focus op navigatie, vindbaarheid van specifieke informatie of functionaliteiten ed. En anderzijds teste ik op de werkbaarheid van het concept waarbij gebruikers stapgewijs een profiel aanmaken, de E-scan doorlopen en tot een ondernemingsplan kunnen komen.

Deze testen bleken succesvol en de opdrachtgever was tevreden met de resultaten. Hierop besloot hij het prototype te laten doorontwikkelen tot een werkende applicatie.
Resultaat
De E-coach Applicatie heeft geleid tot de verdere groei van MKB Support. Dit bedrijf is inmiddels gegroeid van een eenmanszaak tot een bedrijf waar momenteel 9 mensen werken. Door de jaren heen heeft MKB Support vele honderden mensen geholpen met het ontwikkelen van een ondernemingsplan, maar ook met het aanpassen van bestaande plannen. Tevens is MKB Support succesvol in het reintegreren van van mensen vanuit UWV richting een baan of een eigen bedrijf.
Bekijk ook...
Case Study:
BeoordelingsApplicatie
Case Study:
Slim naar Antwerpen
Mini-project:
Pantry Applicatie
Mini-project:
VDS